برای تماس با من و دریافت اطلاعات بیشتر از آدرس های  ایمیل زیر استفاده کنید.

مدیر سایت: سعید صفرزاد

کارشناس ارشد کامپیوتر – نرم افزار

saeid_ssz@yahoo.com

gamerengeracc@gmail.com