نرم افزار ماشین حساب نوشته شده توسط خودم.

اگر سورس کدشو خواستین بگین براتون بزارم.

DOWNLOAD